Tupakoinnin lopettamiseen löytyy useita syitä

18.12.2015
Lähes kaikki tupakoivat haluavat lopettaa ja syitä siihen on monia. Vermanin teettämän tutkimuksen mukaan terveys ja hyvinvointi ovat ensisijaisia syitä lopettamiselle. Riippuvuus – oli se sitten kuvattu tapariippuvuudeksi tai fyysiseksi – koetaan myös negatiivisena asiana, josta halutaan eroon.

Suurin osa tupakoitsijoista kertoo olevansa fyysisesti riippuvaisia, mutta syyksi onnistumiselle he kertovat kuitenkin nikotiinikorvaushoidon ohella oikean motivaation ja riittävän tiedon. Onnistumisen taustalla ovat paitsi lääkevalmisteet, myös riittävä tieto lopettamisesta ja sen vaiheista. Vastaajista yli puolet kertoo, ettei onnistumisen taustalla vaikuta erityisesti kukaan henkilö, vaan tiedon saaminen ja onnistuminen on itsestä kiinni.

Fyysisten asioiden ohella tupakoinnin lopettamiseen tai sen harkintaan vaikuttavat myös mallin antaminen lapselle, lapsen hankinta, lähipiirin ja työpaikan kannustaminen sekä halua suoriutua urheilussa paremmin. Positiivinen ilmapiiri ja muuten terveelliset elämäntavat suosivat siis lopettajaa.

Verman tutki tupakointia ja lopettamisen motiiveja marraskuussa 2015. Laadullisen tutkimuksen kohderyhmässä olivat 25–55-vuotiaat suomalaiset, jotka joko tupakoivat tai ovat lopettaneet. Tutkimuksessa selvitettiiin sekä tupakoinnin että lopettamisen motiiveja sekä onnistumisen taustoja. Tutkimukseen osallistui 120 henkilöä ympäri Suomen, joista naisia oli 37% ja miehiä 67%. Tutkimuksen toteutti Q-tutkimus.